Vyšehrádske ceny

Oravaman Extreme Tour s hrdosťou vyhlasuje Vyšehradskú cenu za najlepší výkon a Vyšehradské čestné uznanie s cieľom šíriť vyšehrádsku myšlienku projektu. Tá tkvie v posilňovaní spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej 4-ky (Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Slovenskom) pre ľahšie prekonávanie náročných úloh spoločne s heslom:

Čeľme extrémnym výzvam všetci 4 spoločne!

(Lets` face extreme challenges „We 4” together!)

 

Vyšehradská cena za najlepší výkon a Vyšehradské čestné uznanie

Vyšehradská cena (Visegrad Performance Award) bude udelená najrýchlejšiemu finišerovi vo všetkých troch pretekoch Oravaman Extreme Tour. Vyšehradské čestné uznanie (Visegrad Achievement Award) zas za najvýraznejší prejav dobrej vôle, priateľstva, za výnimočný skutok alebo službu počas OET a bude pridelená osobitnou na to vytvorenou komisiou. Tieto ceny Vám prinášame vďaka podpore z malého grantu financovaného z Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý zaradil Oravaman Extreme Tour medzi najzaujímavejšie projekty v jarnom výbere 2016.

 

Vyšehradská myšlienka Oravaman Extreme Tour

Všetky tri triatlony OET sa uskutočnia v srdci Vyšehradskej 4. Regióny Orava, Liptov a Kysuce sa nachádzajú na hraniciach Slovenska, Poľska a Českej republiky. Naším cieľom je trvalo prepojiť triatlonistov a kluby zo všetkých krajín V4. OET vnímame ako vynikajúcu platformu na formalizovanie ďalšej a konkrétnejšej spolupráce v rámci krajín Visegrádskej 4.

 

Naši Vyšehradskí partneri

Je pre nás cťou, že spoluprácu s nami na projekte OET prijali partneri zo všetkých krajín Višegrádu. Budú sa aktívne podieľať na spoluorganizácii, zúčastnia sa pretekov OET, budú šíriť myšlienku spolupráce pri prekonávaní extrémnych výziev spoločne v zmysle hesla Lets` face extreme challenges „We 4” together! či dokonca prispejú na mieru vyrobenými trofejami.