Trať pretekov

ORAVAMAN (2 km – 90 km – 21 km, 3300 m prevýšenie)

Plávanie 2 km

Dve kolá po 1 km, s výbehom na breh. Neoprény sú povolené. Požičovňa neoprénov TRIWAY.

Cyklistika 90 km / 2300 m

Náročná trať s mnohými stúpaniami so sklonom 12 % (3x horský prechod Huty + stúpanie na Ťatliakovu chatu). Odporúčame cestný / časovkársky bicykel. Pre slabších odporúčame prevodník 50/34, prípadne trojprevodník. Cyklistika vedie po cestách II. a III. triedy a po obecných komunikáciách. Pozor, jazda v balíku je zakázaná. Trasa: Sielnická zátoka, Liptovské Matiašovce, Huty, Zuberec (viď obrázok nižšie), Blatná dolina (otočka 8 km za dedinou smerom na Oravice na Borku, na 41 km), Zuberec, Huty (otočka pod stúpaním na 61 km, na liptovskej strane, takže od Liptova sa Huty pôjdu 2 krát), Zuberec, Zverovka, Ťatliakova
Počas celej trasy je zakázaný prejazd cez stredovú čiaru, to znamená jazda v protismere je zakázaná. Porušenie = diskvalifikácia.
Pozor, na viecerých úsekoch idú pretekári oproti sebe, treba dbať na bezpečnosť a opatrnosť! Sprievodné autá a cudzia pomoc je zakázaná. Cyklistická časť je v úseku Sielnická zátoka – Huty – Zuberec pre dopravu uzavretá v čase 8:00 – 13:00 hod.

Beh 21 km / 1000 m

Náročný horský beh s prudkým stúpaním a klesaním. Beží sa vysokohorskom teréne, po značkovaných chodníkoch na území Tanap-u. Bežecká trať je náročná, obsahuje prudké stúpanie a klesanie. Podklad tvorí hlina, tráva, kamene a miestami trčia korene stromov. Trasa: Ťatliakova chata, sedlo Zábrať, Rákoň (1876 m.n.m.), Lúčna, Látaná Dolina. Po príchode do Látanej doliny 4km trate vedú po asfaltovej ceste s miernym klesaním až na Zverovku. Ďalej sa pokračuje do lyžiarskeho strediska Roháče – Spálená, nasleduje 1 km stúpanie (250 m prevýšenie) do polovice Spáleného žľabu a ďalej klesanie po zvážnici až ku skanzenu, okolo chatovej oblasti Uniza až na Penzión Pribiskô, kde je cieľ pretekov.

Záznam z Garminu

Profil trate Oravaman

long

beh
2

Krivka long white vysvetlivky


ORAVAMAN Short (1 km – 37 km – 14 km, 1500 m prevýšenie)
ORAVAMAN štafety (rovnaká trať)

súčasťou podujatia sú

Majstrovstvá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v triatlone 

Plávanie 1 km

Pláva sa 1 okruh. Neoprény sú povolené. Požičovňa neoprénov TRIWAY.

Cyklistika 37 km / 1200 m

Trať s dvoma tiahlymi stúpaniami so sklonom 12 % (Huty a stúpanie na Ťatliakovu chatu). Odporúčame cestný bicykel. Po plávaní pretekári idú priamo do Zuberca, pri kostole odbočujú doprava (viď obrázok nižšie) a pokračujú na Ťatliakovu chatu. Pre slabších odporúčame prevodník 50/34, prípadne trojprevodník. Cyklistika vedie po cestách II. a III. triedy a po obecných komunikáciách. Pozor, jazda v balíku je zakázaná. Počas celej trasy je zakázaný prejazd cez stredovú čiaru, to znamená jazda v protismere je zakázaná. Porušenie = diskvalifikácia. Pozor, na viecerých úsekoch idú pretekári oproti sebe, treba dbať na bezpečnosť a opatrnosť! 

Beh 14 km / 300 m

Horský beh s prudkým stúpaním a klesaním. Beží sa vysokohorskom teréne, po značkovaných chodníkoch na území Tanap-u. Bežecká trať je náročná, obsahuje prudké stúpanie a klesanie. Podklad tvorí hlina, tráva, kamene a miestami trčia korene stromov. Zo sedla Zábrať sa nepokračuje na Rákoň, ale klesá sa hneď do Látanej doliny. Nasledujú 3km  po asfaltovej ceste s miernym klesaním až na Zverovku, okolo chaty Primula a ďalej klesanie po zvážnici až ku skanzenu, okolo chatovej oblasti Uniza až na Penzión Pribiskô, kde je cieľ pretekov.

Profil trate Oravaman Short

short

19141749_10213120369423215_1877549385_n

short aj s udajmi

 

Právo na zmenu trate

Organizátor si v prípade nepriaznivého počasia vyhradzuje právo na zmenu / skrátenie plaveckej, cyklistickej alebo bežeckej časti. V prípade, že náhla zmena počasia (búrka na hrebeni / prietrž mračien) si pre bezpečnosť pretekárov a organizátorov vyžaduje zastavenie pretekov – zrušenie, pretekári sú povinní toto rozhodnutie akceptovať.

Depo

Odkladanie bicyklov do depa (T1) na Liptovskej Mare je možné v piatok, 14.7. od 14:00 – 17:00. Bicykle sa odovzdávajú organizátorom v piatok v depe, kde pretekár predloží občiansky preukaz, svojím podpisom potvrdí, že odovzdal bicykel organizátorom a dostane nálepku na sedlovku, ktorou musí bicykel označiť. Pretekár do depa uloží len bicykel. Zvyšok oblečenia a materiálu donesie so sebou autobusom v sobotu ráno. Vrecia s vecami na beh sa odovzdávajú v piatok večer, medzi 17:00 – 18:00 pri bowlingu.  Vrecia označené „plávanie“ si pretekári berú so sebou do autobusu a po vyplávaní z vody do nich zbalia neoprén, okuliare a plaveckú čiapku.

Teplé oblečenie na prezlečenie v cieli treba nechať riadne označené nálepkou CIEĽ / FINISH v piatok na Penzióne Pribiskô medzi 17:00 – 18:00.

Občerstvenie

Na cyklistickej časti bude občerstvenie v  podobe tekutín (iont / voda) a banánov pre pretekárov na dlhej trati  na 50. km (koliba HOLICA – možnosť občerstviť sa obojsmerne) a na 78. km (autobusová zastávka Zuberec).  V podobe ovocia a sušienok na Ťatliakovej chate,  tekutín na Rákoni, Lúčnej, v Látanej doline, na parkovisku Spálená, zvážnici v Spálenom žľabe, pri skanzene a v cieli.

Transport pretekárov

 

Transport zo Zuberca na štart pretekov je pre pretekárov zabezpečený  autobusmi č. 2 – 13. Bicykle sú pretekári povinní odovzdať v depe na Liptovskej Mare v piatok medzi 14:00 – 17:00. Depo bude ohradené bezpečnostným pletivom, na bezpečnosť bude dohliadať bezpečnostná služba. Bicykle sú z depa pri Ťatliakovej chate prevezené na tenisový kurt v areáli Penziónu Pribiskô. Pretekári si ich preberú len po preukázaní štartovného čísla, ktoré musí sedieť s číslom nalepeným na bicykli. Pretekári sú povinní vyzdvihnúť svoje bicykle do 18:00.

Upozornenie

 

  • po odplávaní ostane po pretekárovi len plné vrece, teda nič nesmie byť mimo vreca. Za veci, ktoré nebudú uložené do vreca organizátor nezodpovedá.
  • Cyklistická trať bude v sobotu 15.7.2017 uzavretá v úseku Sielnická zátoka -Huty – Zuberec od 8:00 do 13:00, avšak treba rešpektovať pravidlá cestnej premávky  a dbať na maximálnu opatrnosť. Pretekári nesmú v žiadnom úseku trate prejsť za stredovú čiaru, teda nesmú prejsť do protismeru. Na frekventovaných križovatkách budú dopravu regulovať  organizátori a policajti. Organizátori a príslušníci PZ SR dbajú na uzávierku cestnej premávky, nie sú povinní usmerňovať pretekárov. Pretekári sú povinní poznať trať a naštudovať si nákres trate.  Pred prvým pretekárom pôjde policajné vozidlo. Za posledným pretekárom z depa po plávaní vyrazí sanitka RZP. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť a musia rešpektovať pravidlá cestnej premávky. Pretekári z kategórie „short“ nesmú obmedziť ani blokovať pretekárov na dlhej trati. Počas pretekov budú cez Huty prechádzať 3 autobusy s divákmi a plavcami štafiet, dbjate preto pri zjazdoch na zvýšenú opatrnosť.
    Odhadzovanie gelov, obalov z tyčiniek a prázdnych cyklistických fliaš mimo občerstvovacích staníc je prísne zakázané. Porušenie tohto zákazu = okamžitá diskvalifikácia.
  • Bežecká časť sa odohráva na území Tanapu, preto vás žiadame, aby ste tento fakt brali na vedomie a pri behu nerozhadzovali okolo seba papiere od tyčiniek alebo prázdne gely. Odpad odovzdajte kontrolám na bežeckej časti. Vedomé znečistenie prírody na bežeckej trati = diskvalifikácia pretekára.