Štartovné

Oravaman 2017
Prihlásenie do lotérie 1.11.-20.12.2016
Výsledky lotérie: 1.1.2017 prostredníctvom emailu

Kapacita podujatia je obmedzená
(250 miest dlhá trať / 150 miest SHORT / 20 štafiet)

Kategórie
(osobitne pre trať 2-90-21, osobitne  pre kategóriu hobby)

Muži (osobitne 2-90-21, osobitne SHORT)

18 – 39 rokov (1999 – 1978)
40 – 49 rokov (1977 – 1968)
50 a viac rokov (1967 a skôr narodení)

Ženy (osobitne 2-90-21, osobitne SHORT)

18 – 39 rokov (1999 – 1978)
40 a viac rokov (1977 a skôr narodené)

Štafety (1-37-14)

mužské a zmiešané štafety spolu
ženské štafety

Ceny

Prví traja pretekári v každej kategórii dostanú sklenený pohár.

Prize money na trati 2-90-21 v celkovej výške 1720 eur:
7 mužov, 5 žien.


ŠTARTOVNÉ:                         80 eur (rovnaké štartovné pre dlhú aj krátku trať)
ŠTARTOVNÉ ŠTAFETY:   200 eur


ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO:  štartovné musí byť uhradené do 5 pracovných dní od doručenia pokynov ku platbe (údaje o platbe budú zaslané 1. januára tým, ktorí uspeli v lotérii). Neuhradené štartovné k 10.1.2017 k 20:00 hod znamená vymazanie pretekára zo štartovnej listiny.

Štartovné sa nevracia ani neprenáša na druhý rok. Do 1.5.2017 je možné štartovné presunúť na inú osobu – táto osoba musí mať vytvorené svoje osobné konto a musí byť na čakacej listine.

V cene štartovného je zahrnuté:

  • transport pretekárov na štart
  • transport bicyklov z Ťatliakovej chaty k Penziónu Pribiskô

  • plavecká čiapka, tričko (alebo podobný darček), medaila

  • darčekové a reklamné predmety

  • cieľová fotografia od spoločnosti FOTOLAB – Cewe

  • občerstvenie na trati, občerstvenie v cieli (polievka, hlavné jedlo, nápoj – na výber pri predbežnom prihlasovaní na podujatie)

Počet divákov je potrebné nahlásiť do 1.7.2017 emailom (cena 3 eurá / osoba). Lístky do autobusu sa platia pri registrácii vo štvrtok a piatok do 17:00 hod. Pre divákov budú v cieli k dispozícii stánky s teplým občerstvením ako aj možnosť zakúpenia si tomboly.