Pravidlá pretekov

Odlíšenie pretekárov

ORAVAMAN 2-90-21

ORAVAMAN Short 1-37-14

ORAVAMAN štafety

 

Preteky sú farebne odlíšené. Dlhá trať – Oravaman 2-90-21 bude značená červenou farbou (štartovné čísla začínajú číslom 1, nálepky na vrecia, značenie na bežeckej časti, značenie na cyklistike) a trať Oravaman Short 1-37-14 bude značená zelenou farbou (štartovné čísla začínajú číslom 401, nálepky na vrecia, značenie na bežeckej časti). Štafety (RELAYS) budú mať rovnakú trať ako kategória SHORT, budú označené modrou farbou a ich štartovné čísla budú začínať číslom 601 (trať je značená zelenou farbou).

Príslušníci Policajného zboru SR, ktorí budú pretekať na trati Oravaman SHORT (1 – 37 – 14) sa riadia pravidlami ako ostatní pretekári na krátkej trati. Majstrovstvá SR Policajného zboru Slovenskej republiky v triatlone sa uskutočnia na krátkej trati a vyhlásení budú osobitne traja najlepší v kategórii muži a ženy.

Upozornenie:

Pretekár zaplatením štartovného súhlasí s pravidlami pretekov Volkswagen Slovakia Oravaman 2017. Dáva súhlas k spracovaniu osobných údajov výhradne na účely organizácie pretekov. Organizátor sa zaväzuje, že osobné a kontaktné údaje pretekára  neposkytne tretím osobám. Platbou štartovného pretekár dáva súhlas k zvukovému záznamu, fotodokumentácii a videodokumntácii pretekov a je si vedomý, že na fotografiách a videách z pretekov môže byť zachytený on ako aj diváci pretekov.
Organizátor si v prípade nepriaznivého počasia vyhradzuje právo na zmenu alebo skrátenie plaveckej, cyklistickej alebo bežeckej časti. V prípade, že náhla zmena počasia (búrka na hrebeni / prietrž mračien) si pre bezpečnosť pretekárov a organizátorov vyžaduje zastavenie pretekov – zrušenie, pretekári sú povinní toto rozhodnutie akceptovať.

mapka depo

Plavecká časť

 1. Pretekári absolvujú 2 okruhy s výbehom na breh (kategória SHORT a štafety len 1 okruh).
 2. Každý pretekár musí plávať v plaveckej čiapke, ktorú dostane pri registrácii.
 3. Neoprény sú povolené. Neoprénové čiapky, rukavice a ponožky sú zakázané.
 4. Opasok / gumička so štartovným číslom nesmie byť oblečený pod neoprénom. Pretekár si štartovné číslo oblieka až po doplávaní, po vyzlečení neoprénu v depe.
 5. Plavecké bóje sa oboplavujú z vonkajšej strany – po ľavej ruke.
 6. Pretekár po odplávaní vbehne do depa, kde si vyzlečie neoprén, čiapku a okuliare, ktoré vloží do jeho označeného igelitového vreca (označené nálepkou so štartovným číslom a plavcom). Vrecie si pretekár donesie so sebou v autobuse.
 7. Organizátori nezodpovedajú za veci, ktoré nebudú uložené v igelitovom vreci.
 8. Na štarte ani po plávaní organizátor nezabezpečuje občerstvenie.

Cyklistická časť

 1. Jazda v háku (balíku) je zakázaná  – NO DRAFTING. Časovkárske bicykle sú povolené.
 2. Cyklistická trať bude v úseku Liptovské Matiašovce – Huty – Zuberec v čase 8:00 – 13:00 uzavretá pre osobnú a nákladnú dopravu. Akýkoľvek doprovod pretekárov na cyklistickej trati je zakázaný – na cyklistickú trať majú povolený vstup len riadne označené vozidlá organizátora. Sprievodné vozidlá sú zakázané.
 3. Prevoz pretekárov na štart je zabezpečený autobusmi. Bicykle sú pretekári povinní odovzdať do depa na Liptovskej Mare v piatok medzi 14:00 a 17:00. Pretekár sa preukáže občianskym preukazom a podpíše odovzdanie bicykla. Na sedlovku bicykla nalepí štartovné číslo, ktoré dostane v depe. Depo bude oplotené a strážené bezpečnostnou službou.
 4. Parkovanie v blízkosti štartu a vstup na cyklistickú trať majú povolený len označené  vozidlá organizátora, oficiálni kameramani a fotografi a autobusy s divákmi.
 5. Sprievodné vozidlá a cudzia pomoc sú zakázané na celej cyklistickej trati.
 6. Diváci sa môžu dostať na štart len autobusmi, poplatok je 3 eurá / osoba. Počet osôb treba záväzne potvrdiť do 1.7.2017.
 7. Pretekár musí mať na sedlovej trubke nalepené štartovné číslo. Bez čísla bicykel do depa nebude prijatý.
 8. Po vyzlečení a odložení plaveckých vecí do vreca si pretekár nasadí štartovné číslo a prilbu. Štartovné číslo musí mať otočené na chrbáte. Bez čísla pretekár nebude môcť pokračovať v pretekoch.
 9. Bicykel môže pretekár zobrať zo stojana len so zapnutou prilbou na hlave.
 10. Pretekár počas svojho pôsobenia v depe nesmie obmedziť ani ohroziť ostatných pretekárov.
 11. Ak rozhodca zistí, že pretekár nemá všetky veci uložené vo vreci, môže ho zastaviť, upozorniť a vrátiť aby chybu napravil.
 12. Ak pretekár opúšťa depo s rozopnutou prilbou, rozhodca ho zastaví pokým si prilbu nezapne.
 13. Pretekári nesmú využívať cudziu pomoc na trati, defekty si každý opravuje sám.
 14. Pretekári nesmú obmedzovať rýchlejších pretekárov a musia jazdiť pri krajnici – vpravo. Pretekár nesmie v žiadnom úseku trate prejsť do protismeru (prejsť za stredovú čiaru). Porušenie tohto pravidla vedie k diskvalifikácii pretekára. Počas pretekov pôjdu po trati vozidlá organizátora a autobusy s divákmi, pri zjazdoch treba dávať pozor.
 15. Pretekári môžu prijať vlastné občerstvenie len na oficiálnych občerstvovacích miestach (Koliba Holica obojsmerne, autobusová zastávka na konci obce Zuberec)
 16. Jazdí sa za uzavretej alebo čiastočne regulovanej cestnej premávky. Pretekári sú povinní rešpektovať pokyny organizátorov a príslušníkov Policajného zboru, dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Organizátori a príslušníci PZ SR sú zodpovední za bezpečnosť a reguláciu cestnej premávky, nie za navigáciu pretekárov. Pretekár je povinný poznať svoju trať pretekov a riadne si ju naštudovať.
 17. Pretekári musia jazdiť bezpečne a opatrne. Jazda v protismere (v druhom jazdnom pruhu) je zakázaná.
 18. Bicykle sa z depa na Ťatliakovej chate naložia do nákladného auta a prevezú sa na Penzión Pribiskô. Vydávať sa budú len na základe ukázania štartovného čísla a nálepiek s číslom na bicykli. V čase od 14:00 do 18:00
 19. Občerstvovacie stanice na cyklistike pre dlhú trať 2km-90km-21km: Koliba Holica 50km (obojsnerne), Zuberec 78 km. K dispozícii bude čistá voda, iontový nápoj, banán.
 20. Kategória SHORT má občerstvovačku až na Ťatliakovej chate.
 21. Dlhá trať 2-90-21 ide po plávaní pri Kolibe Gréta doľava cez Litptovské Matiašovce a Huty do Zuberca, kde pretekári pri kostole pokračujú rovno smerom na Oravice, do Blatnej doliny, a po 8 km nasleduje na vrchu stúpania Borek (940 m.n.m.) otočka a následne návrat cez Zuberec na Huty kde je pred Litovskými Matiašovcami na 61. km otočka a následne návrat do Zuberca a pokračovanie na Ťatliakovu chatu.
 22. Štafety a kategória SHORT po plávaní pokračujú rovnako ako dlhá trať priamo do Zuberca, kde v Zuberci pri kostole odbočujú doprava a pokračujú na Ťatliakovu chatu.

Bežecké depo

 1. Pred vstupom do depa pretekár zosadne z bicykla (pred čiarou a pred rozhodcom). Bicykel odovzdá organizátorom, ktorí mu dajú igelitové vrece s nálepkou bežca s jeho štartovným číslom a ikonkou bežca.
 2. Ak si pretekár nesprávne zaviazal vrece, organizátor mu ho nerozviaže.
 3. Keď je pretekár pripravený na bežeckú časť, do vreca vloží všetok svoj nepotrebný materiál vrátane prilby a tretier. Ak tak neurobí, rozhodca ho vráti späť a veci si bude musieť uložiť.
 4. Štartovné číslo si otočí tak, aby ho mal vpredu.
 5. V prípade nepriaznivého počasia  odporúčame na beh bundu a čelenku – šatku. Pri teplom počasí min. 0,5 l tekutín

 

Odovzdávanie vriec (Penzión Pribiskô) a ich preberanie (v cieli)

1. Pretekári dostanú 2 vrecia. 1. vrece s nálepkou “číslo + plavec” je na zbalenie neoprénu, čiapky a okuliarov. Tieto vrecia si pretekári berú so sebou do autobusu a v depe do nich potom po odplávaní zbalia neoprén s čiapkou a okuliarmi. Svoje oblečenie v ktorom prišli na štart zbalia do vlastnej tašky (odporúčame batoh), ktorú nechajú riadne zatvorenú v depe, pri neopréne, prípadne v autobuse.
2. Vrece s nálepkou bežec + číslo slúži na zbalenie bežeckých vecí. Tenisky, stravu, oblečenie si pretekári nachystajú do  vreca a v piatok medzi 17:00 a 18:00 na Penzióne Pribiskô ho dajú na kopu s nápisom: Vrecia – Beh. Po príchode do depa na Ťatliakovej chate pretekári odovzdajú bicykel organizátorom a dostanú vrece s bežeckými vecami. Oblečú sa na beh, do vreca zbalia prilbu a tretry a pokračujú v behu.
3. Oblečenie, ktoré si chcú pretekári obliecť v cieli na Penzióne Pribiskô, odovzadajú v piatok medzi 19:00-21:00 na Penzióne zabalené do tašky s nálepkou Cieľ – Finish. Vrecia z plávania (štartu) ako aj batožinu do cieľa si pretekári nájdu na tenisovom kurte  na Penzióne Pribiskô spolu s bicyklom. Tieto vrecia a batožinu dostane pretekár len po ukázaní štartového čísla v čase od 14:00 do 18:00 hod.
4. Oblečenie zo štartu, pretekári môžu nechať v autobuse na sedačke v batohu, alebo ich nechajú pri vreci s neoprénom v depe. Tieto veci si nájdu v cieli na Penzióne Pribiskô.

Ďalšie informácie – program v Penzióne Pribiskô

Vyhlásenie výsledkov o 18:00, losovanie tomboly. Diskotéka a voľná zábava od 20:00.

Organizačný výbor, v Zuberci, 7. júla 2017