Organizátori

Špotový klub ORAVAMAN

Sama Chalupku 541, Nižná 027 43

IČO: 42 22 51 08

DIČ: 202 369 1274

Stránka klubu: TU

Volkswagen Slovakia Oravaman

Riaditeľ pretekov: Bc. Peter Paľa

Zástupca riaditeľa: Ing. Miroslav Polgár

Výkonný riaditeľ pretekov: Ing. Daniel Paľa

Technické zabezpečenie pretekov a predseda organizačného výboru: Stanislav Gejdoš

Hlavní organizátori pretekov: Penzión Pribiskô, Športový klub ORAVAMAN

Spoluorganizátori pretekov: Cukloturistický oddiel Darmošľap – Habovka, Cyklistický oddiel Zuberec, Horská záchranná služba, VZS SČK LM, Slovenská triatlonová únia

Zdravotné zabezpečenie cyklistickej a bežeckej časti: Horská záchranná služba

Bezpečnosť a regulácia cestnej premávky: KR PZ Žilina

Autori tratí: Ing. Peter Števánka, Bc. Peter Paľa, Mgr. Rastislav Šroba

Rozhodca: Ing. Daniel Paľa, Bc. Peter Paľa, Bc., Miloš Franko, Ing. Peter Števánka

Vedúci kontrol: Ing. Daniel Paľa, Mgr. Rastislav Šroba, Tomáš Harmata, Ján Pilár, Ing. Marián Jurina, Ing. Žofia Železníková, Ing. Jozef Burda

Ubytovanie v obci Zuberec: Mgr. Alžbeta Železníková

Spopluprácujú obce: Zuberec,  Nižná, Habovka, Liptovská Sielnica, Liptovské Matiašovce, Huty, Oravice, Vitanová Hladovka, Suchá Hora a mesto Tvrdošín